Ban #1808 - Seznam kazni | RoyalMC

Ban #1808
POTEKLO

Igralec
Član osebja
Razlogban evading
DatumNovember 22, 2022, 10:21
PotečeNovember 29, 2022, 10:21 (POTEKLO)
Obseg strežnikov*
Izvorni strežnikSurvival