Opozorilo #2617 - Seznam kazni | RoyalMC

Opozorilo #2617
AKTIVNO

Igralec
Član osebja
Razlogpreklinjanje in zaljenje igralcev
DatumSeptember 03, 2023, 19:45
PotečeSeptember 17, 2023, 19:45 (POTEKLO)
Obseg strežnikov*
Izvorni strežnikSurvival