Opozorilo #2623 - Seznam kazni | RoyalMC

Opozorilo #2623
AKTIVNO

Igralec
Član osebja
Razloggrifanje zraven drugih ozemelj 2x
DatumSeptember 08, 2023, 19:44
PotečeSeptember 22, 2023, 19:44 (POTEKLO)
Obseg strežnikov*
Izvorni strežnikSurvival